Báo Công lý
Thứ Tư, 16/10/2019

TAND hai cấp tỉnh Lào Cai: Thực hiện nghiêm túc 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử

04/8/2019 09:17 UTC+7
(Công lý) - Trong suốt thời gian vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Lào Cai luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là 14 nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án.

Đặc biệt, các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh đã quan tâm, chú trọng đến công tác hòa giải, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nhân dân.

Ngay từ đầu năm công tác 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Lào Cai đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh cũng đã đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử. Triển khai tổ chức phiên tòa theo mô hình phòng xử án mới; tăng cường giám sát công tác xét xử thông qua hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến và phiên tòa rút kinh nghiệm. Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra toàn diện các đơn vị; tăng cường công tác biệt phái, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm, lãnh đạo Tòa án tỉnh cũng đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua, khen thưởng thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua; gắn các phong trào thi đua khen thưởng với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất lượng xét xử.

TAND hai cấp tỉnh Lào Cai: Thực hiện nghiêm túc 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử

Một phiên xét xử của TAND tỉnh Lào Cai

Nhờ vậy, kết quả nhiều mặt công tác của TAND hai cấp tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc giải quyết, xét xử các loại án. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý 1.977 vụ việc các loại, đã giải quyết 1523 vụ việc; 454 vụ việc còn lại đều trong thời hạn luật định; không có vụ, việc nào tồn đọng kéo dài quá thời hạn quy định của pháp luật.

Nhìn chung, chất lượng xét xử của các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh ngày càng được nâng cao, tỷ lệ giải quyết các loại án đều đạt và vượt chỉ tiêu do TANDTC quy định; không có án quá hạn do lỗi chủ quan của Thẩm phán, không kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự, đối thoại trong giải quyết án hành chính; công tác thi hành án hình sự, xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa kịp thời, đúng quy định, không gây phiên hà, bức xúc cho công dân.

Đặc biệt, công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hình phạt mà Toà án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, qua đó góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm theo tinh thần của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là công tác quản lý người nghiện, đấu tranh phòng, chống ma túy…

 Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tòa án hai cấp cũng đã thực hiện tốt các yêu cầu về cải cách tư pháp, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, trong đó có giải pháp tăng cường tranh tụng tại phiên tòa. Việc thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời và có văn bản trả lời cho người khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành thường xuyên được quan tâm và củng cố, góp phần nâng cao vị thế của Tòa án.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác, tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Lào Cai đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng cũng như các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử; duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án theo quy định của pháp luật, trọng tâm là việc thực hiện tốt các phần mềm quản lý, thống kê, công khai bản án theo quy định của TANDTC, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận với hoạt động của Tòa án.

Đồng thời, lãnh đạo Tòa án tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong Tòa án hai cấp cần nâng cao khả năng bao quát công việc, tăng cường tính gương mẫu và sức lan tỏa trong cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, đặc biệt là người giữ chức danh tư pháp. Yêu cầu Thẩm phán,Thẩm tra viên, Thư ký nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, đặc biệt là cập nhật các văn bản mới để tránh sai sót trong quá trình giải quyết án và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch giải quyết án, trao đổi nghiệp vụ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật