Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn November 19, 2019 08:11:37 November 19, 2019 08:11:37 <![CDATA[ Hội thảo khoa học nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam ]]>
Sáng 16/11, tại Ninh Bình, TANDTC tổ chức Hội thảo khoa học nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam để đánh giá thành tựu, tôn vinh những cống hiến của các bậc tiền nhân trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoi-thao-khoa-hoc-nhan-vat-lich-su-tieu-bieu-trong-hoat-dong-xet-xu-cua-viet-nam-321116.html November 16, 2019 14:40:39
<![CDATA[ TAND TP Đà Nẵng tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại ]]>
Chiều 14/11, TAND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tand-tp-da-na-ng-tong-ket-thi-diem-ve-doi-moi-tang-cuong-hoa-giai-doi-thoai-320886.html November 14, 2019 20:58:36
<![CDATA[ Một số vấn đề nghiệp vụ từ các phiên tòa tháng 10/2019 của Hội đồng Thẩm phán ]]>
Các phiên tòa được đưa ra xem xét trong tháng 10 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giải quyết được một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ. Sau đây là một số vụ án cụ thể được đưa ra xem xét tại các phiên tòa này. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/mot-so-van-de-nghiep-vu-tu-cac-phien-toa-thang-10/2019-cua-hoi-dong-tham-phan-320460.html November 12, 2019 09:00:26
<![CDATA[ TANDTC họp Ban Chỉ đạo xây dựng nhân vật tiêu biểu trong hoạt động xét xử thời kỳ Quân chủ ]]>
Chiều 11/11, TANDTC tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng nhân vật tiêu biểu trong hoạt động xét xử thời kỳ Quân chủ để cho ý kiến về các tiêu chí lựa chọn nhân vật tiêu biểu trong hoạt động xét xử thời kỳ Quân chủ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/tandtc-hop-ban-chi-dao-xay-dung-nhan-vat-tieu-bieu-trong-hoat-dong-xet-xu-thoi-ky-quan-chu-320410.html November 11, 2019 19:18:35
<![CDATA[ Tọa đàm về việc nghiên cứu, thành lập Hiệp hội Thẩm phán Việt Nam ]]>
Sáng 11/11, tại trụ sở TANDTC đã diễn ra buổi tọa đàm trao đổi về việc nghiên cứu, thành lập Hiệp hội Thẩm phán Việt Nam và xây dựng Luật về tư pháp người chưa thành niên. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/toa-dam-ve-viec-nghien-cuu-thanh-lap-hiep-hoi-tham-phan-viet-nam-320406.html November 11, 2019 19:01:33
<![CDATA[ Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cai nghiện bắt buộc tại Thanh Hóa ]]>
Sáng 11/11, TAND hai cấp Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với Sở LĐ-TB&XH Thanh Hoá. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/thao-go-nhung-kho-khan-vuong-mac-trong-cong-tac-cai-nghien-bat-buoc-tai-thanh-hoa-320400.html November 11, 2019 18:44:42
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Cà Mau: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019 ]]>
Trong mấy năm gần đây, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, góp phần bảo vệ an toàn xã hội. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-ca-mau-phan-dau-dat-va-vuot-chi-tieu-cong-tac-nam-2019-318748.html November 10, 2019 07:57:00
<![CDATA[ Tập huấn kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế cho Thẩm phán ]]>
Ngày 9/11, HV Tòa án phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam”. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/tap-huan-ky-nang-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-quoc-te-cho-tham-phan-320164.html November 09, 2019 13:31:34
<![CDATA[ Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - Tuyên truyền TAND sơ kết công tác quý III/2019 ]]>
Ngày 8/11, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin-Tuyên truyền TAND tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động quý III/2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019, dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng ban Ban Chỉ đạo. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/ban-chi-dao-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-tand-so-ket-cong-tac-quy-iii/2019-320062.html November 08, 2019 18:14:02
<![CDATA[ Họp Ban Cố vấn nghiệp vụ bộ phim "Người nối nghiệp" ]]>
Sáng 8/11, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin - Tuyên truyền TAND và Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đã họp bàn nội dung bộ phim truyền hình dài tập về hình tượng người Thẩm phán TAND. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hop-ban-co-van-nghiep-vu-bo-phim-nguoi-noi-nghiep-320000.html November 08, 2019 15:44:18